Anderseniana


Anderseniana 2001 - Forside

Anderseniana består primært af artikler, der gengiver nyere forskning i H.C. Andersens liv og værk. Der har desuden lejlighedsvis været trykt indtil da upublicerede værker af H.C. Andersen. I årenes løb er det blevet til mange bidrag, der hver især har været - og stadig er - med at belyse forskellige facetter af forfatteren og mennesket H.C. Andersen.

Publikationen Anderseniana udkom første gang i 1933 som resultat af et samarbejde imellem museet H.C. Andersens Hus (redaktion) og foreningen "H.C. Andersen samfundet" (udgiver). Anderseniana har siden da været et årligt tilbagevendende fænomen. I 1955 overtog museet udgivelsen af Anderseniana, der fra dette tidspunkt også fungerede som museets årbog.

På denne side har du adgang til nogle af artiklerne i Anderseniana. Nu årgang 2001 - med tiden vil også de senere såvel som de tidligere årgange blive tilgængelige.

Vi modtager meget gerne artikler til Anderseniana: Eventuelle bidrag bedes sendt til museumsinspektør Ejnar Askgaard (esas@odense.dk).


Anderseniana primarily consists of articles which render new research in the life and work of Hans Christian Andersen. In addition it has put in print unpublished works by Andersen. Over the years it has amounted to many contributions, each of which has taken part in throwing light on different facets of the poet and the man - Hans Christian Andersen.

Anderseniana appeared for the first time in 1933 as the result of a cooperation between the Hans Christian Andersen Museum (editing) and the association "The Hans Christian Andersen Society " (publishing). Anderseniana has since then been a yearly phenomenon. In 1955 the museum took over the publishing of Anderseniana - from then on the publication functioned as the museum annual.

At this site you have access to some of the articles in Anderseniana. Now volume 2001 - in the future the later and the earlier volumes will be accessible too.

We will be very pleased to recieve articles for Anderseniana: Please mail potential contributions to curator Ejnar Askgaard (esas@odense.dk).